Predmet muzička literatura

Predmet muzička literatura Baletska škola u Novom Sadu

kulturna delatnost Muzička literatura

 
CILJ I ZADACI:

Podizanje opšte kulture i nivoa muzičke svesti kroz slušanje i upoznavanje sa kompozicijama visoke muzičko-estetske vrednosti, kao i primena stečenih znanja pri rešavanju igračkih partija i koreografskih zamisli.

Nastavnici:
Milica Glišić