Predmet klavir

Predmet klavir srednja Baletska škola Novi Sad

KLAVIR


CILJ I ZADACI

Razvijanje muzičke kultura učenika kao dela opšte i profesionalne kulture budućeg igrača.

Zadaci:
-    savladavanje muzičkog pisma i njegova praktična primena;
-    savladavanje lakčih kompozicija na instrumentu;
-    upoznavanje dela baletske literature
-    razvoj samostalnosti i inicijative u primeni stečenih znanja.

 

Nastavnici:
Sandra Dunđerski