Predmet teorija muzike

Predmet teorija muzike srednja baletska škola Novi Sad

Teorija muzike

CILJNI ZADACI

Predmet ima za cilj da upotpuni muzičko obrazovanje osnovnim teoretskim saznanjima i omogući učenicima da ih uz pomoć klavira sprovedu.

Nastavnici:
Milica Glišić