Predmet scensko - narodna igra

Predmet scensko - narodna igra Baletska škola u Novom Sadu

Scensko - narodna igra

CILJ I ZADACI

Pripremiti učenika za  rad na sredini sale, gde se kroz manje etide savladava tehnika raznih igara i  njihova osobenost, a kroz razne poskoke snaga mišića nogu.

Na već postavljeno telo učenika nadograditi izražajnost i tancovalnost kroz upoznavanje koraka, epolmana i rad ruku  u karakteru našeg folklora, ruske, madjarske, poljske, italijanske, španske i ciganske igre iz programa. Kroz različita lupanja dlanovima, poluprstima, štiklama, okrete na poluprstima ili iz demi-plié-a i grand plié-a,  rad sa maramicom, tamburinom, kastanjetamai itd., razvija se hitrina korpusa i nogu i dobra koordinacija tela.

Nastavnici:
Aleksandra Ketig
Ista Stepanov
Miroslav Savić