Predmet gluma i vokal

Predmet gluma i vokal srednja Baletska škola u Novom Sadu

Gluma i vokal

 
CILJ I ZADACI

Osposobljavanje za interpretaciju lika u baletskom repertoaru i u savremenim muzičko-scenskim oblicima.

Zadaci:
- sticanje opštih i posebnih znanja iz oblasti dramske umetnosti (epohe, žanr, stilovi)
- savladavanje osnovnih elemenata koreografske kompozicije i scenske postavke muzičkog dela
- razvijanje scenskog mišljenja, mogućnosti za doživljavanje dramske radnje i plastične izražajnosti
- upoznavanje, vežbanje, utvrdjivanje uloga konkretnih likova iz baletskih ili savremenih muzičko-scenskih oblika
 
Nastavnici:
Jugoslav Krajnov